Dr. Držislav Markovina ravnatelj je i osnivač Poliklinike Pantovčak Hair Clinic. Medicinski fakultet završava 1996. godine u Zagrebu. Iste godine započinje staž na Zavodu za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke Klinike za kirurgiju KBC Zagreb – Rebro, a staž završava na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava. Sa specijalizacijom započinje 1999. godine na Zavodu za bolesti uha, grla, nosa i kirurgije glave i vrata KB Merkur, a završava 2004. godine.

U sklopu specijalizacije pod mentorstvom prof. dr. Pietra Palme dvije godine provodi u Italiji na klinikama za kirurgiju i otorinolaringologiju u Bresciji, Milanu, Bologni i Rimu. Uz specijalizaciju završava i stručni poslijediplomski studij otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, a na Medicinskom fakultetu poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu.

Uz položeni specijalistički ispit 2004. godine dr. Držislav Markovina stječe zvanje cervikofacijalni kirurg/otorinolaringolog. Nakon toga dvije godine radi na klinikama za rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku kirurgiju u Italiji i Hrvatskoj. Tijekom karijere aktivno sudjeluje u znanstvenim radovima i organizaciji prva tri Kongresa plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije u Hrvatskoj.

2005. godine dr. Držislav Markovina otvara u Zagrebu Polikliniku Pantovčak Hair Clinic koja je registrirana za opću kirurgiju i otorinolaringologiju. Uz estetsku kirurgiju i medicinu u Poliklinici kao prvoj u regiji od 2005. godine izvode se zahvati mikroskopske FUE transplantacije kose.

Prvi je od kirurga u Hrvatskoj i regiji koji je izučavao tu metodu, te mu je kroz godine postala uži djelokrug interesa. Sudjeluje u radu ESHRS (European Society of Hair Restoration Surgery) kongresa u Zürichu 2006., Madridu 2008. i Beču 2010., te ISHRS (The international Society of Hair Restoration Surgery) kongresa u San Franciscu 2013., Chicagu 2015. i Pragu 2017. godine. Dr. Držislav Markovina je i osobno prošao dva zahvata FUE transplantacije kose, a metodu je izučavao na klinikama u Milanu, Düselldorfu, Ateni i Miamiju. Uz kirurški rad vrši i edukaciju kolega kirurga i njihovih timova za izvođenje zahvata FUE transplantacije kose.

Javite se Dr. Markovini sa svim pitanjima


  • Molimo označite avion
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.