Stavljaju li se zavoji nakon zahvata?

Prevoja na vlasištu nakon zahvata nema. U području davajuće regije ostavi se jedna gaza koja se ujutro skida kod kuće.

Hoću li morati uzimati lijekove nakon zahvata?

Pacijent na odlasku dobije antibiotik koji se troši sljedeća 4 dana i sprej kojim se vlaži primajuća regija sljedeća 4 dana.

Može li se prenoćiti blizu Poliklinike?

Ako je riječ o višednevnim zahvatima ili se iz osobnih razloga ne želite isti dan vratiti kući osiguravamo Vam odgovarajući boravak u hotelu ili privatnom smještaju u našem susjedstvu.

Smijem li isti dan putovati kući?

Smije se isti dan putovati kući. Ako je riječ o dvodnevnom zahvatu FUE transplantacije preporučujemo spavanje u Zagrebu.

Hoće li nakon operacije biti bolova?

Nakon operativnog zahvata FUE transplantacije boli nema. Preporučujemo pridržavati se postoperativnih uputa.

Hoće li doći do oticanja (edema) nakon zahvata?

U manjeg broja pacijenata, češće kad su to dvodnevni zahvati, može doći do malog oticanja u području čela koje nestaje 2 – 3 dana nakon zahvata. Terapija nije potrebna.

Jesu li moguće nuspojave nakon FUE transplantacije kose?

U davajućoj regiji nikada nismo vidjeli nuspojave, a u primajućoj regiji, ako je čeona, ponekada može biti malo otekline koja se povuče za 2 – 3 dana.

Ostaju li ožiljci nakon FUE transplantacije kose?

Smisao zahvata FUE transplantacije kose je upravo izbjegavanje linearnih ožiljaka u vlasištu koji su bili karakteristični za stare metode transplantacije kose, tzv. „strip“ metode. U davajućoj regiji koji put mogu ostati mikrotočkice vidljive samo kod manjeg broja pacijenata i samo u stražnjoj, tzv. davajućoj regiji uz jako kratku ili obrijanu kosu.

Jesu li pacijenti zadovoljni rezultatima?

Uz kvalitetnu davajuću regiju zahvat FUE transplantacije kose kod muškaraca i kod žena daje rezultat i zadovoljstvo pacijentima. 12 godina izvodimo zahvate i pratimo pacijente. Zahvati su jednako uspješni na prvom kao i na ponovljenim zahvatima.

Spremni ste za besplatne konzultacije?

Na konzultacijskom pregledu moguće je osim uvida u Vaš slučaj doživjeti pacijenta kao osobu, objasniti realne dosege transplantacije kose.